Els Nostres Serveis

Assessorament i acompanyament Jurídic

SET-C, SCCL disposa d’uns serveis jurídics especialitzats de màxima qualitat amb una extensa experiència professional, i que posem a la seva disposició per a atendre totes aquelles necessitats que puguin sorgir, planificant amb anticipació i previsió de tots els projectes o decisions que el desenvolupament de les quals es pretengui projectar en la seva empresa.

Per això, aspirem a ser un referent en el Cooperativisme i en l’Economia social, aportant la nostra experiència i coneixement en aquests àmbits. No obstant això, gràcies al nostre caràcter multidisciplinari, comptem amb professionals especialitzats en diversos àmbits jurídics, amb l’objectiu de satisfer al màxim totes les necessitats dels nostres clients.

Comptem, a més, amb un departament amb àmplia experiència en litigiositat davant els Jutjats i Tribunals de Justícia, que permetran assegurar i implementar tota aquesta labor preventiva prèviament definida, així com fer front a qualsevol reclamació que la seva organització o les persones que puguin formar part, puguin veure’s implicades, sigui com sigui l’àmbit jurídic del conflicte.

Coneixem a la perfecció l’escenari jurídic, per la qual cosa, en tot moment, tindrà la seguretat que els acompanyarem i cercarem la solució del cas que ens presenti de manera rigorosa i precisa.

Resolució de Conflictes

Dins d’aquesta tasca planificadora i preventiva, hem acumulat una llarga experiència en la gestió de tensions i intervenció en nombrosos conflictes propis de tota gestió econòmica empresarial.

Aquesta experiència ens ha permès, assessorar, defensar i planificar els interessos de cadascuna de les parts implicades, però així mateix salvaguardar també els interessos de la col·lectivitat, totes aquestes amb tercers o institucions.

La perspectiva que ens ha donat la nostra llarga experiència en l’economia social, ens avala especialment per a la gestió d’aquests conflictes en aquest marc de gestió clarament diferenciat de la conflictivitat empresarial gestió de conflictes amb una visió exclusivament mercantil.

Així mateix, assessorem els nostres clients d’especial confiança en les operacions socials i estratègiques que requereixen en la seva activitat i en la seva relació amb altres entitats i institucions assessorant els òrgans d’Administració en la presa de decisions que defineixin les línies de desenvolupament i estratègia empresarial que permetin l’optimització en la gestió d’aquestes.

Departament d’economia i fiscalitat

Des del nostre departament econòmic i fiscal, SET-C, posa a la seva disposició tots els instruments necessaris per a solucionar totes aquelles qüestions que sorgeixin en el dia a dia de la seva societat.

L’ajudem en la planificació econòmica i fiscal de l’empresa, així com a planejar els diferents escenaris econòmics que poden projectar-se, i amb això poder generar una major rendibilitat econòmica i social a la seva organització.

L’ajudem a resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir, donem resposta a totes les seves consultes, i revisem periòdicament les xifres del teu negoci per a oferir-los les opcions que millor s’adaptin a les seves necessitats solucionant totes aquelles qüestions que sorgeixin en el dia a dia del seu negoci, sota els principis d’una major eficàcia i eficiència.

Col·laborem amb la seva organització en la gestió de tots aquells tràmits relacionats amb l’Administració (Requeriments, certificats, inspeccions, subvencions, etc.), així com ens encarreguem de confeccionar i emplenar tots aquells models fiscals que requereixi l’activitat econòmica i empresarial.

Àrea Laboral i comptable

La nostra solució d’externalització en la gestió laboral i comptable va més enllà de la gestió de nòmines o l’elaboració de la comptabilitat de les organitzacions sobre les quals implementem els nostres serveis. Per a això, des de SET-C, s’ofereix un servei integral i integrat, que permet a l’empresa simplificar processos, optimitzar costos i obtenir un millor servei, en l’àmbit laboral i comptable. Comptem amb equip especialitzat en la gestió i confecció de nòmines, Altes i baixes en Seguretat Social, Cotitzacions, relacions amb la TGSS, presentació d’impost, pla d’igualtat, registre horari, auditories laborals, i tot lo necessari per a una òptima implementació de recursos laborals.

Així com des de l’àmbit comptable, gestionem amb rigorositat i previsibilitat tot el relacionat a les teves necessitats comptables, tenint sempre a la teva disposició una informació clara i veraç de la teva situació comptable, en interrelació com hem exposat amb totes aquelles àrees de gestió desenvolupades des d’aquesta perspectiva d’organització integral i global.